2009

Nu öppnas ytterligare filialer i Ruhrområdet. För att glassens kvalitet skall bibehållas upprättas en modern glassproduktion med tillhörande fryslager. Därmed kan den ökande efterfrågan bemötas.

gelamor herz