2012

Genom La Luna Holding erbjuds franchisekonceptet ”La Luna” över hela Tyskland. Från analys av caféts läge, val av glassdiskar och frydiskar till smakfull utvald inredning. Allt detta är delar av det framgångsrika konceptet.

gelamor herz